Кайтагская ЦРБ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ФП

 • ФП с. Джинаби
 • ФП с. Карталай

 • ФП с. Маллакент

 • ФП с. Адага

 • ФП с. Дакниса

 • ФП с. Дуреги

 • ФП с. Джигия

 • ФП с. Шиланша

 • ФП с. Хадаги

 • ФП с. Сургия

 • ФП с. Гулды

 • ФП с. Хунгия

 • ФП с. Кулиджа

 • ФП с. Сурхачи

 • ФП с. Машаты

 • ФП с. Бажлук

 • ФП с. Турага

 • ФП с. Мижигли

 • ФП с. Газия

15 февраля 2019